Käyttöehdot

Tärkeää tietoa: * Tietosuojaseloste 

Nämä käyttöehdot sääntelevät yrityksen F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Saksa (jäljempänä ”toiminnanharjoittaja”), ehtoja internetsivustojen ja/tai mobiilisovellusten käytölle. Käyttäjät voivat avata toiminnanharjoittajan internetsivustoilta ja/tai sovelluksista tämän saataville asettamia tietoja. Tämän lisäksi käyttäjillä on mm. mahdollisuus ladata toiminnanharjoittajan internetsivustoille ja/tai sovelluksiin tekstejä, kuvia, tietoja, grafiikoita, videoita jne. Muut käyttäjät sekä luonnollisesti sisällön ladannut käyttäjä itse voivat avata näitä käyttäjien lataamia sisältöjä. Jotta kanssakäyminen aikuisten ihmisten kesken on mahdollisista eriävistä mielipiteistä tai asenteista huolimatta sujuvaa ja sivistynyttä, on välttämätöntä, että toiminnanharjoittaja edellyttää käyttäjiltä tiettyjen sääntöjen ja toimintatapojen noudattamista. Käyttämällä toiminnanharjoittajan iOS- ja Android-laitteille tarkoitettuja mobiilisovelluksia (jäljempänä ”mobiilisovellukset”) käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot. Käyttäjien käyttöehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, ei sisällytetä sopimukseen. Toiminnanharjoittaja pidättää itsellään oikeuden muokata tai muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttäjälle ilmoitetaan käyttöehtojen muokkaamisesta tai muuttamisesta sähköpostitse neljä viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Jos käyttäjä ei neljän viikon sisällä sähköpostiviestin saapumisesta vastusta uusia käyttöehtoja, katsotaan muutetut käyttöehdot hyväksytyiksi. Mikäli käyttäjä vastustaa käyttöehtoja, toiminnanharjoittajalla on oikeus irtisanoa sopimus. Toiminnanharjoittaja ilmoittaa neljän viikon määräajasta käyttäjälle muutetut ehdot sisältävässä sähköpostiviestissä.

1. Toiminnanharjoittajan palvelut

Toiminnanharjoittaja luovuttaa käyttöön internetsivustot sekä mobiilisovellukset, joihin käyttäjät voivat ladata tai muulla tavalla lisätä sisältöjä. Toiminnanharjoittaja mahdollistaa näiden sisältöjen löydettävyyden. Rekisteröityminen toiminnanharjoittajan internetsivustoille ja/tai mobiilisovelluksiin sekä niiden käyttäminen on maksutonta. Pelkästä rekisteröitymisestä ja toiminnanharjoittajan internetsivustojen ja/tai mobiilisovellusten käytöstä perusjäsenyydellä ei aiheudu kustannuksia. Maksulliset vaihtoehdot on merkitty selkeästi maksullisiksi, ja käyttäjä voi halutessaan tilata ne erikseen. Toiminnanharjoittajan valikoima on tarkoitettu yksinomaan täysi-ikäisille, oikeustoimikelpoisille henkilöille, oikeushenkilöille sekä henkilöyhtiöille. Alaikäiset eivät saa rekisteröityä toiminnanharjoittajan internetsivuston ja/tai mobiilisovellusten käyttäjiksi. Toiminnanharjoittaja ei lähtökohtaisesti tarkasta käyttäjien palveluun lataamaa tai lisäämää sisältöä. Toiminnanharjoittaja ei näin ollen voi taata sisällön paikkansapitävyyttä, sopivuutta eikä laatua. Toiminnanharjoittaja pidättää kuitenkin oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä sisällön tai tietojen julkaisemisen esim. profiileissa, korjata niitä tai poistaa ne ja/tai sulkea käyttäjän tilin väliaikaisesti tai pysyvästi. Näin voi tapahtua erityisesti silloin, jos toiminnanharjoittaja havaitsee näiden käyttöehtojen tai lakisääteisten määräysten rikkomuksen, jos paljastuu vääriä tietoja tai jos toimenpiteisiin on jokin muu painava peruste. Toiminnanharjoittaja pidättää huijauksilta ja epäluotettavilta tarjouksilta suojautumiseksi oikeuden tietyissä tilanteissa tarkastaa käyttäjien tilit niiden aitouden ja asianmukaisuuden varalta sekä samassa yhteydessä vaatia käyttäjiltä tiettyjä asiakirjoja, kuten esimerkiksi kuvia todentamista varten tai kopioita henkilötodistuksista. Käyttäjä voi vapaasti päättää, kuinka hän tällaiseen toiminnanharjoittajan vaatimukseen reagoi. Toiminnanharjoittaja pidättää oikeuden poistaa käyttäjän tilin, mikäli käyttäjä ei noudata toiminnanharjoittajan vaatimusta. Käyttäjillä ei ole oikeutta vaatia toiminnanharjoittajalta palveluiden käyttöä ja/tai sisältöjen julkaisemista toiminnanharjoittajan internetsivustoilla ja/tai mobiilisovelluksissa. Mikäli näitä käyttöehtoja tai lakisääteisiä määräyksiä rikotaan tai mikäli ilmenee jokin muu painava syy, esimerkiksi internetsivustojen ja/tai sovellusten käyttäjien sopuisan kanssakäymisen häirintää, toiminnanharjoittaja voi asettaa käyttäjälle virtuaalisen porttikiellon ja estää tältä palveluiden käytön myös tulevaisuudessa. Jäsenet, joille on asetettu porttikielto, eivät saa rekisteröityä uudelleen käyttämään toiminnanharjoittajan palveluita. Jos porttikieltoa yritetään kiertää rekisteröitymällä uudelleen salanimellä, tilin tiedot poistetaan heti asian tultua ilmi. Sellaisia entisiä jäseniä kohtaan, joille on asetettu porttikielto ja jotka yrittävät uudelleenrekisteröitymistä, ryhdytään oikeustoimiin, jotka ovat maksullisia. Mikäli palvelua käytettäessä ilmenee vakavia henkilökohtaisia hyökkäyksiä, loukkaavaa käytöstä, herjaavaa puhetta, uhkailua tai muuta rikolliseksi katsottavaa käytöstä, toiminnanharjoittaja pidättää oikeuden ottaa yhteyttä syyttäjäviranomaisiin. Muutoksiin, hylkäämiseen, poistamiseen, sulkemiseen tai virtuaalisen porttikiellon asettamiseen mahdollisesti johtavan tilanteen arvioi toiminnanharjoittaja oman harkintansa mukaan. Toiminnanharjoittaja voi milloin tahansa muuttaa, laajentaa tai rajoittaa alustan palveluita, toimintoja ja sisältöjä. Maksullisten toimintojen osalta toiminnanharjoittaja huolehtii asianmukaisesta korvauksesta. Käyttäjien välinen yhteydenpito esim. ClubMailin välityksellä tapahtuu ilman toiminnanharjoittajan moderaattoreiden valvontaa. Lain tai säädösten velvoittaessa toiminnanharjoittaja voi kuitenkin suorittaa vaadittavat tarkastukset voidakseen luovuttaa viranomaisille tarvittavan todistusaineiston. Mikäli käyttäjän tili on käyttämättömänä pidempään kuin kolme (3) kuukautta, toiminnanharjoittaja voi poistaa sen ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjällä ei tällöin ole oikeutta vaatia tietojen tallentamista tai luovuttamista.

2. Sopimus ja tilit

Voidakseen käyttää mobiilisovellusten toimintoja käyttäjän on rekisteröidyttävä palveluun. Rekisteröityminen on maksuton. Rekisteröityminen edellyttää käyttäjältä voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Käyttäjä voi rekisteröityessään valita käyttäjänimen ja salasanan. Hän saa tämän jälkeen käyttöönsä henkilökohtaisen tilin (käyttäjätilin). Mahdolliset näppäilyvirheet on mahdollista korjata tilaussivulla ennen tilauksen jättämistä. Rekisteröitymällä jäseneksi ja luomalla profiilin käyttäjä pyytää käyttäjäsopimuksen solmimista. Oikeutta sopimuksen solmimiseen ei ole. Rekisteröitymisen onnistuminen merkitsee sopimuksen vahvistamista. Erillistä toiminnanharjoittajan hyväksyntää ei tarvita. Toiminnanharjoittaja ei tallenna sopimustekstiä. Tällä hetkellä sopimuksen tekeminen on mahdollista ainoastaan saksan kielellä. Toiminnanharjoittaja tarjoamien palveluiden käyttäminen on perustoimintojen osalta maksutonta. Käyttäjät voivat hankkia erilaisia maksullisia lisäpalveluita. Kulloisetkin hinnat ilmoitetaan käyttäjille selkeästi ja näkyvästi toiminnanharjoittajan internetsivustoilla sekä mobiilisovelluksissa ennen lopullista ostotapahtumaa. Toiminnanharjoittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä hintoja tarkemmin määrittelemättöminä ajankohtina. Ostaessaan maksullisia toimintoja tietyksi ajaksi käyttäjä tekee tilauksen, joka jatkuu valitun ajanjakson jälkeen automaattisesti, jollei käyttäjä irtisano tilausta viimeistään 24 tuntia ennen kunkin ajanjakson päättymistä. Yhdellä henkilöllä voi olla palvelussa ainoastaan yksi tili. Pariskunnan osapuolet voivat yhteisen pariskuntaprofiilinsa lisäksi luoda myös oman yksilöprofiilin. Kaupalliset toimijat voivat luoda lisäprofiilin yksityistä käyttöä varten. Toiminnanharjoittaja pidättää näiden sääntöjen rikkomisen yhteydessä oikeuden poistaa käyttäjän tilit. Kaupallinen toiminta tai käyttäjän mahdolliset taloudelliset intressit on ilmoitettava profiilissa, ja rekisteröitymisen yhteydessä tulee tällöin valita asianmukainen tilityyppi. Käyttäjän on toiminnanharjoittajan pyynnöstä esitettävä kaupallisesta toimijuudestaan todistus, esimerkiksi elinkeinolupa. Mikäli käyttäjä rikkoo tätä velvoitetta, on toiminnanharjoittajalla oikeus poistaa käyttäjän tili.

3. Peruuttamisoikeus kuluttajille

Peruuttamisoikeus Käyttäjä voi neljäntoista (14) vuorokauden sisällä syytä ilmoittamatta peruuttaa tämän sopimuksen. Peruuttamisaika on neljätoista (14) vuorokautta sopimuksen tekopäivästä. Peruuttamisoikeutta käyttääkseen käyttäjän on ilmoitettava meille, toiminnanharjoittajalle, F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Saksa

Sähköposti: support@joyce.app, yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse toimitettu kirje tai sähköpostiviesti), että hän haluaa peruuttaa sopimuksen. Käyttäjä voi käyttää ilmoitukseen peruuttamisilmoituksen lomakemallia. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. Peruuttamisilmoitukseksi riittää, että käyttäjä ilmoittaa peruutusajan sisällä käyttävänsä oikeuttaan peruuttaa sopimus. Peruuttamisen seuraukset Kun käyttäjä peruuttaa tämän sopimuksen, meidän tulee maksaa käyttäjälle kaikki maksut, jotka olemme häneltä saaneet, mukaan lukien toimituskulut (poikkeuksena lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että käyttäjä on valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin ehdottamamme, edullisimman vakiotoimitustavan) viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus tämän sopimuksen peruuttamisesta on saapunut meille. Käytämme takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jolla käyttäjä on suorittanut meille alkuperäisen maksun, jollei käyttäjän kanssa nimenomaisesti sovita jonkin muun maksutavan käytöstä. Takaisinmaksusta ei koskaan aiheudu kustannuksia käyttäjälle. Peruuttamisilmoituksen lomakemalli Jos haluat peruuttaa tämän sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille osoitteeseen: F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Saksa, tai sähköpostitse osoitteeseen: support@joyce.app Peruutan/peruutamme (*) täten tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*) / seuraavien palveluiden tarjoamisesta (*) Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

Kuluttajan/kuluttajien nimi

Kuluttajan/kuluttajien osoite

Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (paperimuodossa tehtävä ilmoitus)

Päiväys (*) Tarpeeton yliviivataan Peruuttamisohje päättyy

4. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjät sitoutuvat antamaan rekisteröinnin yhteydessä itsestään ainoastaan totuudenmukaisia, täydellisiä ja ajantasaisia tietoja sekä täyttämään vähimmäisvaatimukset, jotka vaaditaan sisällön lisäämiseksi toiminnanharjoittajan internetsivustoille ja/tai mobiilisovelluksiin. Nämä tiedot tulee mahdollisten muutosten tapahtuessa päivittää. Jos tilillä täytyy tehdä jokin muutos, joka ei ole käyttäjän itsensä tehtävissä, tulee tästä ilmoittaa toiminnanharjoittajalle. Jos tietojen aitoutta on perusteltua epäillä, voi toiminnanharjoittaja muita jäseniä huijauksilta suojellakseen sulkea tilin väliaikaisesti ja vaatia käyttäjältä todistuksen aitoudesta. Jos käyttäjä ei noudata tätä vaatimusta, toiminnanharjoittajalla on oikeus poistaa tili. Salasanojen tarkoitus on estää muilta kuin valtuutetuilta henkilöiltä verkkosivustojen ja/tai mobiilisovellusten käyttö. Salasanoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, ne on suojattava kolmansien osapuolien pääsyltä ja käyttäjän oman turvallisuuden vuoksi on myös suositeltavaa vaihtaa salasana säännöllisin väliajoin. Toiminnanharjoittaja ei koskaan kysy käyttäjältä tämän salasanaa. Jos on syytä epäillä väärinkäytöstä, on salasana vaihdettava ja epäilystä tulee viipymättä ilmoittaa toiminnanharjoittajalle. Käyttäjä vastaa itse omasta toiminnastaan, omista tiedoistaan ja sisällöstään sekä lakisääteisten määräysten noudattamisesta. Tämä koskee erityisesti tekijänoikeuksia, tavaramerkkisuojaa sekä alaikäisten suojelua. Käyttäjä takaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet sisältöön, jonka hän on lisännyt toiminnanharjoittajan tietokantaan, että tämän sisällön käyttäminen ei ole ristiriidassa minkään kolmannen osapuolen oikeuksien kanssa (esim. oikeus omaan kuvaan, nimeä koskeva oikeus, kolmannen osapuolen tavaramerkkioikeus) eikä riko näitä käyttöehtoja eikä lakisääteisiä määräyksiä. Jäsen on velvollinen toiminnanharjoittajan pyynnöstä todistamaan oikeutensa sisältöön. Kaikki käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan toiminnanharjoittajan internetsivustoilla ja/tai mobiilisovelluksissa kohdassa ”Tuki ja yhteydenotto” nähtävillä olevaa Community Guide -opasta. Tähän sisältyy mm. muiden jäsenien kunnioittava kohtelu ja ystävällinen kommunikointitapa. Jokainen käyttäjä sitoutuu olemaan loukkaamatta, uhkaamatta tai provosoimatta tai millään tavalla ahdistelematta muita käyttäjiä. Käyttäjät sitoutuvat lisäämään toiminnanharjoittajan internetsivustoille ja/tai mobiilisovelluksiin tai välittämään toiminnanharjoittajalle ainoastaan sellaista sisältöä, joka ei ole näiden käyttöehtojen kohdan 6 mukaisesti luokiteltavissa ”kielletyksi sisällöksi”. Lisäksi käyttäjät sitoutuvat hakemaan tai käyttämään toiminnanharjoittajan palveluita ainoastaan tekniikan ajanmukaista tasoa vastaavilla älypuhelimilla tai tableteilla. Kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka haittaavat, vaikeuttavat tai estävät tai saattavat haitata, vaikeuttaa tai estää toiminnanharjoittajan palveluiden asianmukaista sujumista, ovat ehdottomasti kiellettyjä. Tämä koskee erityisesti seuraavassa lueteltuja toimenpiteitä tai hyökkäyksiä: XSS, SQL-koodin lisääminen, CSRF, tietojen kalastelu, palvelunestohyökkäys, DDoS-hyökkäys, väsytyshyökkäys, istunnon tallentaminen, automatisoidut tai komentosarjaohjatut kirjautumiset tai muut manuaaliset ja automaattiset hyökkäykset tai tunkeutumiset toiminnanharjoittajan palveluinfrastruktuuriin. Toiminnanharjoittaja ilmoittaa kaikki näiden sääntöjen rikkomukset asianomaisille syyttäjäviranomaisille. Käyttäjät sitoutuvat viime kädessä vapauttamaan toiminnanharjoittajan ja/tai toiminnanharjoittajaan sidoksissa olevat yritykset ja/tai toiminnanharjoittajan tai toiminnanharjoittajaan sidoksissa olevien yritysten työntekijät, edustajat, osakkaat ja toimijat kaikista vaateista, joita kolmannet osapuolet esittävät katsoessaan käyttäjän toiminnanharjoittajan internetsivustoille ja/tai mobiilisovelluksiin lisäämän sisällön loukkaavan heidän oikeuksiaan tai käyttäjän käyttäessä toiminnanharjoittajan palveluita jollain muulla tavalla toiminnanharjoittajaa ja/tai toiminnanharjoittajaan sidoksissa olevaa yritystä tai toiminnanharjoittajan ja/tai toiminnanharjoittajaan sidoksissa olevan yrityksen työntekijöitä, edustajia, osakkaita tai toimijoita vastaan. Käyttäjä ottaa ensimmäisestä pyynnöstä vastattavakseen kaikki toiminnanharjoittajalle välttämättömästä oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvat kulut sekä kaikki oikeudenkäyntikulut ja asianajajan palkkiot.

5. Oikeuksien myöntäminen

Siirtämällä tai lataamalla omaa sisältöään (tekstejä, kuvia, grafiikoita, videoita jne.) käyttäjä myöntää toiminnanharjoittajalle vastikkeettoman, yksinomaisen, alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää siirrettyä sisältöä edellä kuvailtujen toiminnanharjoittajan tarjoamien palveluiden yhteydessä sekä muokata, esittää, tarjota saataville sekä toistaa ja levittää kyseistä sisältöä. Mitä tämä tarkoittaa sinun kannaltasi? Jos esimerkiksi lataat profiiliisi kuvan, sen kokoa muutetaan tarvittaessa (”muokataan”) ja se näytetään profiilisi vierailijoille (”toistetaan”). Kaikki lisäämäsi sisältö on kuitenkin sinun omaisuuttasi. Kukaan ei saa käyttää sisältöäsi ilman sinun nimenomaista suostumustasi – ei kaupallisesti eikä opiskelu- tai muussa tarkoituksessa.

6. Kielletyt sisällöt

Alustaa käytettäessä tulee noudattaa voimassa olevaa lakia. Kolmansien osapuolien oikeuksia ei saa loukata. Käyttäjä ei saa

lisätä palveluun loukkaavaa, halventavaa, rasistista, kansaa kiihottavaa, väkivaltaa ihannoivaa, hyvien tapojen vastaista tai syrjivää sisältöä;

esittää totuuden vastaisia väittämiä;

lisätä palveluun poliittista tai maailmankatsomuksellista sisältöä, jos tämä ei liity johonkin alustan erityiseen teemaan ja jos sisällöllä halutaan mainostaa poliittisia puolueita tai maailmankatsomuksia;

käyttää lain suojaamaa (esim. tekijänoikeuden tai tavaramerkkioikeuden alaista) sisältöä ilman lupaa tai lisätä linkkejä muihin sähköisiin medioihin, joissa on lainvastaista sisältöä. Kaikki huumeisiin, lääkkeisiin tai kehoa vahingoittaviin tai terveyttä vaarantaviin käytäntöihin liittyvä sisältö on yleisesti ottaen kiellettyä, ja tästä poikkeaminen edellyttää moderaattoreiden hyväksyntää. Käyttäjä ei saa ahdistella, harhauttaa, asettaa julkisesti epäilyn alaiseksi tai provosoida muita käyttäjiä tai alustan työntekijöitä. Käyttäjä ei saa käyttää toiminnanharjoittajan palveluita suoraan tai epäsuorasti mainostamistarkoituksessa eikä jakaa muille käyttäjille kaupallisten yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, linkkejä, tekstiviestinumeroita tai muita yhteydenottotapoja. Etenkin 0900-alkuisten palvelunumeroiden tai muiden maksullisten palvelunumeroiden lähettäminen muille käyttäjille on kiellettyä. Lisäksi on kiellettyä viitata palveluntarjoajan internetsivustolla samankaltaisiin (kaupallisiin tai ei-kaupallisiin) palveluihin yhteydenottotarkoituksessa tai luoda useita kertoja identtistä tai lähes identtistä sisältöä. Käyttäjä sitoutuu lisäämään palveluun ainoastaan sääntöjen mukaisia viestejä ja kommentteja, jotka sopivat kulloiseenkin asiayhteyteen (esim. asianomaiseen ryhmään, keskustelupalstalle tai kuvaan). Kommunikaation tulee olla sävyltään kohteliasta ja asiallista. Asiallinen kritiikki on tervetullutta, henkilökohtaiset loukkaukset ja vihamielinen kommentointi on kiellettyä samoin kuin keskustelu moderaattoreiden päätöksistä. Moderaattorit voivat muokata viestejä ja kommentteja, jotka ovat edellä esitettyjen sääntöjen vastaisia, tai poistaa ne kokonaan. Käyttäjältä voidaan estää keskustelupalstan tai alustan käyttö väliaikaisesti tai pysyvästi. Seksipalveluiden tarjoaminen ja tiedusteleminen on JOYCE-palvelussa nimenomaisesti kielletty. Kyseisenlaiset sisällöt tai profiilit, joissa tarjotaan seksiä, poistetaan. Tämä voidaan tehdä myös jälkikäteen, mikäli taloudelliset intressit käyvät ilmi profiilin kuvauksesta, ClubMailin tai chatin kautta tulleista valituksista, keskustelupalstalla käydystä keskustelusta tai jostakin muusta yhteydestä.

7. Maksulliset vaihtoehdot / irtisanominen

Toiminnanharjoittajan internetsivustoilla ja/tai mobiilisovelluksissa on tarjolla maksullisia vaihtoehtoja. Hinnat esitetään käyttäjälle selkeästi ja näkyvästi internetsivustolla ja/tai mobiilisovelluksissa ennen lopullista ostotapahtumaa. Toiminnanharjoittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä hintoja tarkemmin määrittelemättöminä ajankohtina. Toiminnanharjoittajan tarjotessa maksullisia vaihtoehtoja tärkeimmät velvoitteet määräytyvät kulloinkin sovittujen ehtojen mukaisesti. Voidakseen käsitellä maksullisiin jäsenyyksiin liittyviä maksuja toiminnanharjoittaja tekee yhteistyötä ulkoisten maksupalveluntarjoajien kanssa. Hankkiessaan maksullisen jäsenyyden käyttäjä hyväksyy kyseisen laskutuskumppanin yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot ovat nähtävillä kunkin laskutuskumppanin internetsivustolla. Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa toiminnanharjoittajan tarjoamiin palveluihin liittyvän maksuttoman jäsenyyden. Maksullisten jäsenyyksien kohdalla sopimussuhde päättyy sovitun määräajan kuluttua sen jälkeen, kun käyttäjä on irtisanonut sopimuksen. Irtisanomista varten käyttäjän oman tilin asetuksissa toiminnanharjoittajan internetsivustoilla ja/tai mobiilisovelluksissa on tilinpoistotoiminto. Irtisanominen on mahdollista myös faksilla tai sähköpostitse. Jos toiminnanharjoittaja muuttaa, sulkee, tarkastaa tai poistaa tilejä tai asettaa porttikiellon käyttöehtojen perusteella, tällä ei ole vaikutusta maksullisen jäsenyyden maksuvelvoitteisiin, eikä toiminnanharjoittaja ole velvollinen palauttamaan käyttäjän jo maksamia summia.

8. Takuu

Toiminnanharjoittajan julkaisemat tietokannat ja muut tekniset järjestelmät ovat tekniikaltaan ajanmukaiset. Toiminnanharjoittaja pyrkii takaamaan alustan mahdollisimman laajan saatavuuden. Tästä huolimatta toiminnanharjoittajan tarjoamissa palveluissa voi ongelmien, joihin toiminnanharjoittaja ei pysty vaikuttamaan (ylivoimainen este, kolmansista osapuolista johtuva syy tms.), tai huoltotöiden takia esiintyä tilapäisiä rajoituksia. Toiminnanharjoittaja ei takaa mobiilisovellustensa jatkuvaa saatavuutta tai käytettävyyttä eikä ole vastuuvelvollinen katkoksista, jotka aiheutuvat välttämättömistä huolto- ja kunnostustöistä tai ennen kokemattomista virheistä silloin kun virheitä ei ole voitu ennakoida tai kun ne ovat luonteeltaan sellaisia, ettei tunnollisen, taitotasoltaan tavanomaisen ohjelmoijan voi olettaa pystyvän välttämään niitä. Toiminnanharjoittaja ei myöskään takaa palveluun ladatun sisällön aitoutta eikä säilyttämistä. Jos tili poistetaan tai suljetaan tai jos sitä muutetaan käyttöehtojen rikkomisen takia, ei toiminnanharjoittaja ole velvollinen luovuttamaan tilille tallennettua sisältöä tai yhteystietoja.

9. Vastuun rajoitukset

Mitään toiminnanharjoittajaan kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia, oikeusperustasta riippumatta, ei huomioida, ellei toiminnanharjoittajaa, toiminnanharjoittajan laillista edustajaa tai toimijaa syytetä tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä ei vaikuta toiminnanharjoittajan tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen henkeen tai terveyteen kohdistuvasta vahingosta tai ruumiinvamman aiheuttamisesta. Mikäli olennaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, toiminnanharjoittaja on vastuussa laiminlyönnistä mutta vain ennakoitavissa olevan vahingon määrään saakka. Edellä mainitut vastuunrajoitukset koskevat myös toiminnanharjoittajaan sidoksissa olevia yrityksiä sekä toiminnanharjoittajan ja/tai toiminnanharjoittajaan sidoksissa olevien yritysten työntekijöiden, edustajien, osakkaiden ja toimijoiden henkilökohtaista vastuuta.

10. Oikeudenloukkaukset

Toiminnanharjoittaja kunnioittaa kolmansien osapuolien oikeuksia ja pyrkii näin ollen estämään käyttäjien lisäämän, oikeuksia loukkaavan sisällön julkaisemisen. Jos käyttäjä katsoo, että sisällöt loukkaavat hänen omia oikeuksiaan (esim. oikeutta omaan kuvaan, nimeä koskevaa oikeutta, tavaramerkkioikeutta) tai muita oikeuksia, pyytää toiminnanharjoittajaa tekemään asiasta yksityiskohtaisen ilmoituksen. Toiminnanharjoittaja käy viipymättä läpi kaikki vakavasti otettavat ilmoitukset oikeudenloukkauksista ja ryhtyy asianmukaisiin oikeustoimiin. Kaikista väärinkäytöksistä rangaistaan.

11. Oikeudet tietokantaan

Kaikki oikeudet (tekijänoikeus, tavaramerkkioikeus tai muut immateriaalioikeudet) tietokantajärjestelmään, tietokantaan ja lisättyyn sisältöön, tietoihin tai muihin elementteihin kuuluvat yksinomaisesti toiminnanharjoittajalle. Tämä ei vaikuta käyttäjän mahdollisiin oikeuksiin, jotka koskevat hänen itse lisäämäänsä sisältöä. Toiminnanharjoittajan internetsivustolla tai mobiilisovelluksissa esitettäviä tekijänoikeusmainintoja tai muita immateriaalioikeuksia koskevia huomautuksia ei saa muuttaa. Toiminnanharjoittajan tietokannan sisältöä ei missään tapauksessa saa käyttää oman tietokannan rakentamiseen missään viestinnällisessä muodossa eikä tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen tai tietojen luovuttamiseen. Tietokannan tai sen yksittäisten elementtien integrointi tai muunlainen yhdistäminen muihin tietokantoiin tai metatietokantoihin on kiellettyä.

12. Riitojen ratkaiseminen

Euroopan komissio tarjoaa alustan riitojen ratkaisemiseksi verkossa (verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi). Sen osoite on: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Toiminnanharjoittaja ei ole velvollinen eikä valmis osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovitteluelimessä.

13. Loppupäätelmät

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan ainoastaan Saksan lakia. Ulkomaisten käyttäjien kohdalla pakottavat määräykset tai kunkin asuinmaan oikeuslainsäädännön tarjoama suoja pysyvät voimassa ja niitä noudatetaan soveltuvin osin. Kaikkien toiminnanharjoittajan palveluiden käytöstä aiheutuvien ja siihen perustuvien kanteiden oikeuspaikka on Leipzig, Saksa, jollei käyttäjä ole Saksan kauppaoikeuden (Handelsgesetzbuch) mukainen kauppias. Sama pätee, jos käyttäjä muuttaa sopimuksen tekemisen jälkeen asuinpaikkansa ulkomaille tai jos hänellä ei ole yleistä toimivaltaista tuomioistuinta Saksassa. Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset määräykset osoittautuvat kokonaan tai osittain oikeudellisesti pätemättömäksi tai lakkaavat myöhemmin olemasta päteviä, joko kokonaan tai osittain, ei tämä vaikuta näiden käyttöehtojen muiden osien pätevyyteen. Pätemättömien säädösten sijaan sovelletaan niitä lakisääteisiä määräyksiä, jotka ovat taloudellisesti lähinnä aiottua säädöstä. Sama pätee, jos näissä käyttöehdoissa ilmenee puutteita. Euroopan unioni tarjoaa kuluttajariitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimien ulkopuolisen verkkoalustan (verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi). Sen osoite on: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Me emme ole velvollisia emmekä valmiita osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovitteluelimessä.