Duomenų apsauga

Mums, F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße`e 12, 04107 Leipzig, Vokietija, labai svarbi jūsų privatumo ir tapatybės apsauga. Šioje vietoje informuojame jus apie jūsų duomenų tvarkymą pagal duomenų apsaugos teisę, remdamiesi šiuo metu galiojančiais teisės aktais (BDAR). Privatumo politikoje kalbama apie internetu siūlomas paslaugas, toliau bendrai vadinamas „siūlomomis paslaugomis / internetu siūlomomis paslaugomis“ ir atskirai - „Platforma“.

Iš esmės asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai būtina internetu siūlomoms paslaugoms, taip pat mūsų turiniui ir paslaugoms teikti. Asmens duomenys įprastai tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą. Išimtis taikoma tais atvejais, kai išankstinio sutikimo gauti neįmanoma dėl faktinių priežasčių, o duomenis tvarkyti leidžiama pagal teisės aktus.

1. Duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys


1.1 Duomenų valdytojas

Ši duomenų apsaugos informacija taikoma duomenų tvarkymui, kurį atlieka:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Vokietija

El. paštas: dsb@fp.de

1.2 Duomenų apsaugos pareigūnas

Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti naudojant šiuos kontaktinius duomenis:

F&P GmbH

Duomenų apsaugos pareigūnas

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Vokietija

El. paštas: dsb@fp.de

2. Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mūsų internetų siūlomų paslaugų veikimas priklauso nuo natūralios interneto pramonės dinamikos, todėl neįmanoma išsamiai aprašyti visų detalių. Šiuo pareiškimu siekiame atkreipti dėmesį į esminius duomenų tvarkymo elementus.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Duomenys tvarkomi tam, kad galėtume teikti jūsų norimas paslaugas ir įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, taip pat atlikti būtinas ikisutartines priemones pagal jūsų prašymą. Kiti duomenų tvarkymo tikslai visų pirma yra šie:

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo jų rinkimo teisinio pagrindo, tvarkymo tikslų ir teisinių saugojimo laikotarpių. Jei sutikimas buvo duotas, duomenys bus ištrinti atšaukus sutikimą, jei duomenų tvarkymas nepateisinamas jokia kita priežastimi ir jei netaikomas teisės aktuose nustatytas saugojimo laikotarpis. Jei tai susiję su teisės aktuose nustatytais saugojimo laikotarpiais, duomenys bus ištrinti pasibaigus atitinkamiems saugojimo laikotarpiams. Be to, asmens duomenys paprastai ištrinami iš karto, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti, ir nėra jokių teisinių prievolių juos saugoti, kurios neleistų jų ištrinti. Jei naudojami trečiųjų šalių įrankiai, ištrynimo laikotarpius, jei jie aiškiai nenurodyti, galima rasti šio įrankio privatumo politikoje trečiosios šalies teikėjo interneto svetainėje.

3. Duomenų tvarkymas naudojantis mūsų siūlomomis paslaugomis

Mūsų siūlomas paslaugas galima pasiekti įvairiais prieigos būdais. Dalimi mūsų siūlomų paslaugų galima pasinaudoti nemokamai, o kita dalimi – tik už papildomą mokestį.  Kai kuriomis siūlomomis paslaugomis galima naudotis tik informaciniais tikslais, o dėl kitų reikia užsiregistruoti ir sudaryti nemokamą arba mokamą naudojimo sutartį. Naudojantis siūlomomis paslaugomis, asmens duomenis tvarkome mes patys arba paslaugų teikėjai. Toliau išsamiau aprašomi tvarkymo tikslai, procedūros ir teisiniai pagrindai.

3.1 Technikos, naudojamos be naudotojo atpažinimo

Informacija automatiškai siunčiama į mūsų serverius kiekvieną kartą, kai naudojatės mūsų internetu siūlomomis paslaugomis. Ši informacija laikinai saugoma vadinamajame žurnalo faile. Toliau nurodyta informacija renkama ir saugoma iki automatinio ištrynimo:

Minėtus duomenis tvarkysime siekdami šių tikslų:

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas. Mūsų teisėtas interesas kyla iš pirmiau išvardytų duomenų rinkimo tikslų. Jokiu būdu nenaudojame surinktų duomenų išvadoms apie jūsų asmenį daryti. Duomenys ištrinami, kai tik jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti.

3.2 Naudojami naudotojų atpažinimo metodai

Savo programėlėje naudojame įvairius įrenginio atpažinimo metodus, kad apskritai galėtume atlikti tam tikras funkcijas, įvertinti klaidas ir atkurti konkrečiam naudotojui skirtą turinį bei informaciją. Įrenginio identifikatorius naudojame mokamoms paslaugoms susieti su įrenginiais ir tam, kad galėtumėme pasiūlyti „push“ pranešimus, kurie yra programėlės veikimo dalis. Įrenginiui identifikuoti „iOS“ įrenginiuose naudojame „Ad ID“, o „Android“ įrenginiuose – „Google Advertising ID“. Šių ID nenaudojame reklamai skleisti.

3.3 Naujienlaiškių prenumerata

Jei davėte aiškų sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą, naudosime jūsų el. pašto adresą nuolatiniam naujienlaiškių siuntimui. Norint gauti naujienlaiškį, pakanka nurodyti el. pašto adresą. Duomenys ištrinami, kai tik jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti. Atsisakyti prenumeratos galima bet kada, pavyzdžiui, naudojantis kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančia nuoroda. Taip pat bet kuriuo metu galite siųsti prašymą atsisakyti prenumeratos el. paštu dsb@fp.de.

3.4 Naudojimasis kontaktinėmis formomis ir palaikymo funkcijomis

Jei turite klausimų, prašome susisiekti su mumis. Būtina nurodyti galiojantį el. pašto adresą arba aktyvų prisijungimo vardą, kad žinotume, kas pateikė užklausą, ir galėtume į ją atsakyti. Daugiau informacijos galima pateikti savanoriškai.

Duomenų tvarkymas siekiant atsakyti į mūsų užklausą vyksta pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktą, kad būtų galima atlikti ikisutartines priemones arba įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, arba pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą, remiantis jūsų savanoriškai duotu sutikimu.

Mūsų surinkti asmens duomenys, skirti susisiekti arba bendrauti su jumis, bus automatiškai ištrinti po to, kai išnagrinėsime jūsų užklausą.

Be to, registruoti naudotojai gali pranešti apie turinį ir pateikti pagalbos prašymus. Tokiais atvejais išsaugome informaciją apie tai, kas pateikė užklausą, koks yra jos turinys ir apie kokį turinį buvo išsiųsta žinutė (jei buvo). Pokalbis su naudotoju saugomas pagalbos sistemoje. Skambučiai pagalbos karštosiomis linijomis tvarkomi nesaugant duomenų, išskyrus atvejus, kai skambinančiojo tapatybės nustatymas buvo absoliučiai būtinas siekiant išsiaiškinti faktus ir savo asmenybę identifikuoja pats skambinantysis. Tokiais atvejais pokalbio metu pateikti faktai arba galimai dar neišspręsti klausimai pateikiami kaip pagalbos bilietas.

Duomenų tvarkymas pagalbinių paslaugų teikimo tikslais atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą remiantis jūsų savanoriškai duotu sutikimu, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktą vykdant sutartinius arba ikisutartinius klausimus su mumis arba susijusiu mokėjimo paslaugų teikėju ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c ir f punktus siekiant užtikrinti turinio pranešimų, pavyzdžiui, pranešimų, kuriems pagal Tinklų teisinių nuostatų įgyvendinimo įstatymą (NetzDG) taikoma dokumentavimo prievolė, tvarkymą.

Asmens duomenys, kuriuos surinksime naudodamiesi pagalbos funkcijomis, bus automatiškai ištrinti įvykdžius jūsų užklausą, išskyrus atvejus, kai šiuos duomenis saugoti įpareigoja teisės aktai.

3.5 Produkto užsakymas programėlių parduotuvėse

Kai įsigyjate produktą ar prenumeratą per programėlių parduotuves („iTunes“ arba „Google Play Store“), pirkimo sandorio ID ir įsigytas produktas ar prenumerata išsaugomi siekiant juos priskirti jūsų paskyrai.

Šių duomenų saugojimo pagrindas yra sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktą. Duomenys ištrinami, kai tik jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti.

3.6 Naudotojų paskyros ir profiliai

Kaip mūsų internetu siūlomų paslaugų naudotojas galite laisvai naudotis paslaugomis kaip svečias be registruotos paskyros arba susikurti paskyrą, kad galėtumėte naudotis kitomis funkcijomis. Neprisiregistravus funkcijų spektras gali būti labai ribotas.

Sutartiniai santykiai sukuriami, kai apsilankote mūsų internetu siūlomų paslaugų svetainėje. Surinkti duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktą siekiant įvykdyti sutartį arba įgyvendinti ikisutartines priemones. Be sąmoningo ir aiškaus sutikimo, kuris išreiškiamas užsiregistravus ir tapus nariu, išlaidos nebus patiriamos.

Teisiškai neprivalote pateikti asmens duomenų. Tačiau tam, kad galėtume su jumis sudaryti naudojimo sutartį, būtina pateikti tam tikrus privalomus duomenis. Yra tikslinga pateikti papildomus duomenis. Jei nepateiksite tam tikrų duomenų arba nepritarsite jų naudojimui, paprastai negalėsite visapusiškai naudotis visomis funkcijomis ar paslaugomis.

3.6.1 Svečias

Kaip svečias mūsų internetu siūlomomis paslaugomis galite naudotis neįpareigojančiai, naudodamiesi pagrindinėmis mūsų teikiamomis funkcijomis ir turiniu. Šio proceso metu turinio pristatymui ir optimizavimui renkami naudojimo duomenys ir techniniai duomenys, kurie atitinkamai aprašyti šiame pareiškime. Daugiau asmens duomenų nerenkame. Kaip svečias negalite įvesti jokių kitų asmens duomenų, todėl jie nėra tvarkomi ar saugomi. Specialiems naudojimo būdams, pavyzdžiui, naujienlaiškio prenumeratai, kuriai nereikalinga atskira registracija, taikomi atitinkami šios Privatumo politikos nuostatai.

Esate svečias ir norite susikurti naudotojo paskyrą, galite parsisiųsti atitinkamą registracijos formą. Prasidėjus registracijos procesui, turite įvesti atitinkamus duomenis, kuriuos rasite įvesties lauke. Trumpą laiką šie duomenys saugomi, kad galėtumėte patvirtinti savo el. pašto adresą (sutikimas). Jei sutikimas neįvyks, duomenys bus nedelsiant vėl ištrinti.

3.6.2 Registruotas naudotojas

Galite užsiregistruoti pateikdami papildomus asmens duomenis. Kokie tolesni asmens duomenys mums perduodami šiame procese, nustatoma pagal atitinkamą registracijai naudojamą įvesties lauką. Šie duomenys mums reikalingi tam, kad galėtume teikti paslaugas, kurių prašėte registruodamiesi pagal turimą naudojimo sutartį.

Be to, galite pasirinkti nurodyti papildomus duomenis ir šitaip optimizuoti savo profilį bendruomenėje bei padidinti galimybes užmegzti kontaktus. Šie duomenys apima, pavyzdžiui, naudotojo vardą, amžių, regioną ir asmeninius pomėgius. Kai kurioms funkcijoms ir detalėms galima naudoti papildomus privatumo nustatymus. Tokiu būdu rodymą galima aktyvinti arba išjungti.

Tokie jautrūs duomenys kaip tiksli gimimo data ar el. pašto adresas paprastai nėra viešai matomi ir renkami bei saugomi tik vidaus reikmėms. Galime organizuoti duomenų perdavimą vienam ar keliems duomenų tvarkytojams, kurie taip pat naudos asmens duomenis tik mums priskiriamam vidiniam naudojimui. Kasmetinį vienkartinį gimtadienio rodymą pačią gimtadienio dieną galima bet kada išjungti privatumo nustatymuose. Registruoti asmenys gali bet kada ištaisyti registracijos metu pateiktus duomenis.

Siekiant užtikrinti įvairias funkcijas, saugomi duomenys, kuriuos galite matyti tik jūs. Į tai įeina, pavyzdžiui, vidinė pašto sistema, skirta bendravimui, jūsų profilio lankytojai ir kiti duomenys, kurie paprastai nerodomi viešame profilyje arba kurių rodyti neleidžiama pagal privatumo nustatymus.

Statistikos tikslais ir siekdami optimizuoti savo siūlomas paslaugas, reguliariai ir įvykus atitinkamiems įvykiams renkame pagrindinius duomenis apie registruoto naudotojo naudojimąsi internetiniu pasiūlymu.

Taip pat galite savanoriškai įvesti įvairius papildomus duomenis. Saugojimo ir tvarkymo tikslas šiuo atveju taip pat yra bendras internetu siūlomų paslaugų su bendruomenės funkcijomis teikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktas). Be to, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą egzistuoja teisėtas interesas padaryti tam tikrus duomenis „profilių“ forma prieinamus internetiniuose pasiūlymuose ir susieti su jais funkcijas, kurios užtikrina internetinių pasiūlymų veikimą, kad visi naudotojai galėtų naudotis pagrindinėmis internetinių pasiūlymų funkcijomis.

Paprašius bet kuriuo metu pateiksime informaciją apie tai, kokie asmens duomenys yra saugomi. Be to, gavę prašymą arba pranešimą ištaisysime arba ištrinsime asmens duomenis, jei tai neprieštarauja teisinėms prievolėms saugoti duomenis arba konkrečiam tikslui. Duomenys, kurių neprivaloma saugoti, ištrinami iš karto, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti; paprastai tai daroma ištrinant naudotojo paskyrą. Šiuo atveju galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

3.7 Autentiškumo ir pilnametystės patikrinimas

Naudodamas bendrą autentiškumo ir pilnametystės patikrą, „JOYclub“ įsipareigoja nuosekliai kovoti su klastotėmis ir užtikrinti nepilnamečių apsaugą. „JOYclub“ visų narių autentiškumą galima patikrinti nemokamai ir vos per kelias minutes. Kartu patvirtinama pilnametystė.

Tikrindami autentiškumą ir pilnametystę, naudojame vaizdo įrašą, kad patikrintume jūsų profilyje pateiktos informacijos autentiškumą, ypač dėl lyties ir pilnametystės. Kilus abejonėms, galime paprašyti pateikti asmens tapatybės dokumentą. Duomenys saugomi Vokietijoje esančiuose serveriuose tik tikrinimo tikslais ir tik trumpą laiką. Pasibaigus patikros procesui, pateikta vaizdo medžiaga, kurią gali peržiūrėti tik JOY komandos tikrintojai, yra neatšaukiamai ištrinama. Duomenys neperduodami trečiosioms šalims.

Atlikdami pavienę autentiškumo patikrą iš jūsų gauname tik nuotrauką, skirtą patikrai atlikti.

Dalyvavimas kombinuotoje autentiškumo ir pilnametystės patikroje bei autentiškumo patikroje yra savanoriškas. Todėl pirmiau minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktus bei Tarpvalstybinės sutarties dėl nepilnamečių apsaugos žiniasklaidoje (JMStV) 4 straipsnio 2 dalį dėl pilnametystės patikrinimo. Duomenys bus visiškai ištrinti iš karto po to, kai bus atliktas tyrimas.

Vaizdo patikra nėra vienintelis būdas atlikti autentiškumo ir (arba) pilnametystės patikrą. Pavyzdžiui, tokiame patikrinime galite dalyvauti vietoje.

3.8 Lošimai ir apklausos

Dalyvaudami apklausose ir lošimuose galite laimėti virtualių ir fizinių daiktų. Pastaruoju atveju prizą reikia išsiųsti laimėtojui, todėl klausiame siuntimo adreso bei tikro vardo ir pavardės. Šie duomenys tvarkomi gavus aiškų sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą, siekiant išsiųsti prizą.

Adreso duomenys bus ištrinti po sėkmingo išsiuntimo.

4. Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims kitais nei toliau išvardytais tikslais.

Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis dalinsimės tik tada, jei:

5. Stebėjimo ir analizės įrankiai

Toliau išvardytos ir mūsų naudojamos stebėjimo ir analizės priemonės vykdomos remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktu. Naudodami stebėjimo priemones norime užtikrinti į poreikius orientuotą struktūrą ir nuolatinį mūsų internetu siūlomų paslaugų optimizavimą. Be to, sekimo priemones naudojame siekdami statistiškai fiksuoti, kaip naudojamasi mūsų internetu siūlomomis paslaugomis, ir juos vertinti, kad galėtume optimizuoti jums skirtas paslaugas. Šie interesai laikytini teisėtais, kaip apibrėžta pirmiau minėtoje nuostatoje.

Atitinkami duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų kategorijos priklauso nuo sekimo priemonių.

5.1 „Google“

Mes naudojame „Google Ireland Limited“ (toliau – „Google“) produktus ir įrankius. „Google“ tvarkomiems duomenims taikomos skirtingos „Google“ bendrovės duomenų apsaugos nuostatos. Jas galite peržiūrėti čia: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Toliau rasite informaciją apie tai, kaip naudojame konkrečius produktus.

Naudojame „Google Firebase“, kad optimizuotume savo programas ir rodytume „push“ pranešimus. Surinkta anoniminė informacija apie jūsų naudojimą ir naudojimo trukmę perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Informacija gali būti perduodama trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis mūsų vardu. Jūsų IP adresas jokiomis aplinkybėmis nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis. IP adresai anonimizuojami, kad jų nebūtų galima priskirti (IP maskavimas).

Galite bet kada išjungti „Google Firebase“ naudojimą programėlėje.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, kaip veikia „Google Firebase“ ir kiek laiko saugomi duomenys, rasite svetainėje https://firebase.google.com/support/privacy/.

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktu ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktu dėl teisėto intereso, susijusio su galimybėmis kurti į poreikį orientuotą struktūrą ir nuolatinį mūsų programų optimizavimą, taip pat „push“ pranešimų atkūrimą.

Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija.

Norėdami tai padaryti, galite užkirsti kelią slapukų saugojimui pasirinkdami atitinkamus techninius nustatymus savo naršyklėje. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudotis visomis mūsų internetu siūlomų paslaugų funkcijomis.

„Google“ reklamos nustatymuose galite išjungti jums skirtą asmeninę reklamą. Instrukcijas, kaip tai padaryti, rasite adresu https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

5.2 „AppsFlyer“ technologijos naudojimas

Mes naudojamės paslaugų teikėjo „AppsFlyer Ltd.“, 14 Maskit St., Herclija, Izraelis (toliau – „AppsFlyer“, www.appsflyer.com) paslaugomis, kad sužinotume daugiau apie tai, kaip naudotojai sužino apie mūsų programėlę ir kaip jie ja naudojasi. Į tai įeina tam tikros informacijos apie naudotojų naudojamus įrenginius, jų elgseną internete bei žiūrimą puslapių turinį rinkimas, tvarkymas ir naudojimas. Tai visų pirma yra ši informacija:

„AppsFlyer“ šiuos duomenis naudoja mūsų vardu, pirma, siekdamas analizuoti ir vertinti savo rinkodaros veiklos ir kanalų efektyvumą, nustatyti, kaip naudotojai reaguoja į tam tikras kampanijas, kaip jie naudoja Programėlę ir sąveikauja su ja. Minėti duomenys nenaudojami siekiant individualizuoti atskirus naudotojus ar priskirti juos konkrečiam asmeniui. Antra, duomenys naudojami siekiant nustatyti vadinamojo „mobiliojo sukčiavimo“, t. y. manipuliavimo ir sukčiavimo veiksmų, susijusių su mūsų rinkodaros priemonėmis, atvejus ir užkirsti jiems kelią. Remdamasi toliau surinktais ir apibendrintais duomenimis, „AppsFlyer“ gali nustatyti, ar tam tikri veiksmai, susiję su mūsų programėle (pvz., atsisiuntimas ar įdiegimas), buvo atlikti manipuliuojant. Tai taip pat atitinka mūsų ekonominius interesus, nes į tokius mobiliojo sukčiavimo veiksmus turi būti atsižvelgta mokant atlygį mūsų bendradarbiavimo partneriams (reklamos tinklams ir (arba) partnerių svetainėms, kuriose talpinami mūsų skelbimai). Todėl duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte numatyta vadinamąja interesų pusiausvyros išlyga ir mūsų teisėtu interesu, aprašytu pirmiau.

Jei norite, kad „AppsFlyer“ nerinktų jūsų duomenų, programėlės nustatymų skiltyje „Privatumas“ rasite elementą „Diagnostika ir naudojimas“, kurį galite išjungti. Kai jis išjungtas, jokie duomenys į „AppsFlyer“ neperduodami.

6. Kiti paslaugų teikėjai

6.1 Vaizdo įrašai ir GIF failai

6.1.1 „YouTube“ grotuvas ir „Vimeo“

Vaizdo įrašams integruoti naudojame „YouTube“ ir „Vimeo“ paslaugų teikėjus. „YouTube“ valdo bendrovė „YouTube LLC“, kurios pagrindinė buveinė yra 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, JAV. „YouTube“ atstovauja „Google Ireland Limited“, kurios registruota buveinė yra adresu Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija. Vaizdo įrašams iš „Youtube“, kurie yra integruoti į mūsų internetu siūlomas paslaugas, įjungiamas išplėstinis duomenų apsaugos nustatymas. Tai reiškia, kad „Youtube“ nerenka ir nesaugo jokios mūsų internetu siūlomų paslaugų lankytojų informacijos, nebent jie paleidžia vaizdo įrašą. Daugiau informacijos apie „YouTube“ („Google“) atliekamą duomenų tvarkymą ir apie duomenų apsaugą galite rasti adresu https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de ir https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

„Vimeo“ valdo „Vimeo Inc.“, 555 West 18th Street, Niujorkas, Niujorkas, 10011, JAV. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir pastabų apie duomenų apsaugą galima rasti adresu https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 „Giphy“, „Tenor“

Animacinių filmukų (vadinamųjų GIF'ų) integravimui naudojame paslaugų teikėjus „Tenor“ ir „Giphy“. „Tenor“ valdo „Tenor, Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą rasite adresu https://tenor.com/legal-privacy.

„Giphy“ valdo „Giphy Inc“, 416 West 13th Street, Suite 207 Niujorkas, NY 10014. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą rasite adresu https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Pastabos

Naudotojų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Naudotojų asmens duomenų tvarkymas leidžia mums vizualiai pateikti naudingą informaciją.

Kai naudojatės mūsų internetu siūlomomis paslaugomis, tokie duomenys kaip jūsų IP adresas gali būti perduodami atgal į platformas naudojant įterpimo technologiją. Norėdami išvengti stebėjimo slapukų nustatymo leidžiant vaizdo įrašus, galite užkirsti kelią slapukų saugojimui atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudotis visomis mūsų internetu siūlomų paslaugų funkcijomis.

Mes neturime jokios įtakos tam, kaip platformos naudoja duomenis. Daugiau informacijos apie tai sužinokite tiesiogiai iš atitinkamų operatorių, naudodamiesi pateiktomis nuorodomis, ir, jei reikia, pakoreguokite privatumo nustatymus.

6.2 Vaizdo pokalbiai

Jei naudojatės paslaugų teikėjo „Nexmo Inc“, 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, JAV (toliau – „Nexmo“) vaizdo pokalbių funkcija, veiksmingi srautinio turinio duomenys pokalbio metu (vaizdo vaizdas ir garso takelis), taip pat kliento pusės integracijos reikalaujami metaduomenys ir ryšio duomenys (naudojimo laikas ir trukmė, šaltinio ir paskirties vietos identifikavimas, vieta, IP adresas) perduodami į paslaugų teikėjo serverius. Saugoma tik tiek duomenų, kiek reikia pokalbiui vykdyti ir saugumo priemonėms įgyvendinti.

Šis duomenų tvarkymas atliekamas išimtinai vaizdo pokalbių paslaugai teikti ir yra teisėtas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Duomenis mūsų pavedimu ir pagal mūsų nurodymus tvarko paslaugų teikėjas „Nexmo“. Duomenys gali būti tvarkomi skirtingose šalyse esančiuose serveriuose. Jei duomenys tvarkomi trečiosiose šalyse, užtikrinama, kad tokiam duomenų tvarkymui būtų taikomos ES standartinės sutarčių sąlygos ir taip būtų suteiktos pakankamos tinkamo lygio duomenų apsaugos garantijos.

Daugiau informacijos apie „Nexmo“ duomenų tvarkymą rasite čia: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/.

6.3 „Push“ pranešimai

Mes naudojame „Amazon Web Services EMEA Sarl“, Rue Plaetis 5, 2338 Liuksemburgas, technologiją „AWS Pinpoint“, kad galėtume siųsti jums asmeninius „push“ pranešimus. Taip atsitinka tik tuo atveju, jei diegdami programėlę arba vėliau nustatymuose sutikote gauti „push“ pranešimus. Jei sutinkate, mūsų serveriui ir paslaugų teikėjui siunčiamas unikalus įrenginio identifikavimo numeris, kuris leidžia mums konkrečiai priskirti ir siųsti pranešimus. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti išjungdami „push“ pranešimus.

7. Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę:

8. Teisė pareikšti prieštaravimą

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtais interesais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 21 straipsnį, jei tam yra pagrindas, kylantis iš jūsų konkrečios situacijos, arba jei nesutikimas nukreiptas prieš tiesioginę reklamą. Pirmuoju atveju jūsų duomenys bus ištrinti, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti būtinus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Pastaruoju atveju turite bendrą prieštaravimo teisę, kurią įgyvendiname nenurodydami konkrečios situacijos.

Jei norite pasinaudoti atšaukimo ar prieštaravimo teise, tiesiog atsiųskite el. laišką adresu dsb@fp.de.

9. Duomenų saugumas

Internetu siūlomoms paslaugoms mes naudojame plačiai paplitusią SSL procedūrą (Secure Socket Layer) kartu su aukščiausiu šifravimo lygiu, kurį palaiko jūsų įrenginys. Paprastai tai yra 256 bitų šifravimas. Jei jūsų įrenginys nepalaiko 256 bitų šifravimo, vietoj jo naudojame 128 bitų v3 technologiją.

Taip pat naudojame tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, dalinio ar visiško praradimo, sunaikinimo arba nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

10. Šios Privatumo politikos atnaujinimas ir keitimas

Ši Privatumo politika šiuo metu galioja ir yra išleista 2021-09-01.

Dėl tolesnės mūsų internetu siūlomų paslaugų plėtros arba dėl pasikeitusių teisinių ar institucijų reikalavimų gali prireikti pakeisti šią Privatumo politiką. Dabartinę Privatumo politiką galite peržiūrėti ir išsaugoti bet kuriuo metu.