Om denne app

Navn og adresse

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
D – 04107 Leipzig

Direktører

Dr. Ingmar Ackermann (ViSdP)
Frank Noack

Kontakt

E-mail: support@joyce.app

Handelsregister

Amtsgericht Hof (Byretten i Hof): HRB 3352

Momsnummer

DE219273003

Ansvarlig for beskyttelse af mindreårige i henhold til § 7 i traktaten mellem de tyske delstater om beskyttelse af mindreårige mod medieindhold (JMStV)

Advokat Marko Dörre
Marienstraße 8
D – 10117 Berlin
Tlf.: +49 030-400544-99
Fax: +49 030-400544-98
E-mail: support@joyce.app

Yderligere juridiske oplysninger

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed til udenretslig onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet (OTB-forordning), som kan findes på http://ec.europa.eu/consumer/odr.

Vi er ikke forpligtede til og ønsker ikke at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.