OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro naši společnost F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, je ochrana tvého soukromí a identity velmi důležitá. Proto zde uvádíme informace o zpracování tvých údajů v souladu se zákonem o ochraně údajů a na základě aktuálně platných předpisů (GDPR). Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na nabízené online služby, dále obecně uváděné jako „Nabídka/online nabídka“ a konkrétně jako „Platforma“ na internetových stránkách a „Aplikace“ v mobilních aplikacích.

Zásadně zpracováváme osobní údaje pouze do té míry, do jaké je to nezbytné pro poskytování funkčních online nabídek, a rovněž našeho obsahu a služeb. Osobní údaje se vždy zpracovávají pouze na základě tvého souhlasu. Výjimku tvoří takové situace, kdy není získání předchozího souhlasu z faktických důvodů možné a zpracování údajů umožňují zákonné předpisy.

1. Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

1.1 Odpovědná osoba

Tyto informace o zpracovávání osobních údajů platí pro zpracovávání údajů společností:
F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Německo

E-mail: dsb@fp.de

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pro zastižení pověřence pro ochranu osobních údajů:

F&P GmbH

Der Datenschutzbeauftragte
Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Německo

E-mail: dsb@fp.de

2. Všeobecné informace ke zpracovávání osobních údajů

Provoz naší online nabídky podléhá přirozené dynamice internetového odvětví, proto není možné podchytit všechny detaily. Naším cílem je upozornit tímto prohlášením na podstatné prvky zpracovávání osobních údajů.

Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované či identifikovatelné osoby. Ke zpracovávání dochází, aby bylo možné poskytnout ti požadovanou nabídku služeb a splnit smluvní povinnosti a rovněž provést nezbytná předsmluvní opatření na základě tvé poptávky. Další účely zpracovávání osobních údajů jsou především:

Osobní údaje budou obecně vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu jejich shromažďování a jejich vymazání není v rozporu se zákonnou povinností na jejich uchování. Lhůty pro vymazání údajů v nástrojích dalších poskytovatelů (třetích stran) naleznete, pokud není výslovně uvedeno jinak, v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného nástroje na stránkách těchto poskytovatelů (třetích stran).

3. Zpracovávání osobních údajů při používání našich nabídek

Naše nabídky jsou dostupné přes různé přístupové cesty (např. webové stránky, aplikace). Přístup k našim nabídkám je zčásti bezplatný, některé další části jsou však zpoplatněné. Některé nabídky lze využívat čistě informativně, k jiným je nezbytná registrace a uzavření bezplatné nebo zpoplatněné uživatelské smlouvy. Při využívání nabídek zpracováváme osobní údaje přímo my, nebo další poskytovatelé služeb. Dále je podrobněji popsán účel, proces zpracovávání a právní podklady pro zpracovávání.

3.1 Používané technologie bez opětovného rozpoznání uživatelů

Při každém načtení naší online nabídky se automaticky odešlou informace na náš server. Tyto informace se dočasně uloží do takzvaného logfile.

Přitom se zaznamenají následující informace, které zůstanou uložené až do automatického vymazání:

Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6, odst. 1, vět. 1, písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem se řídí výše popsaným účelem získávání údajů. Získávané údaje v žádném případě nevyužíváme k tomu, abychom z nich vyvozovali závěry o tvé osobě. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu jejich shromažďování.

3.2 Technologie využívané k opětovnému rozpoznání uživatelů

V naší aplikaci využíváme různé metody identifikace zařízení, abychom dokázali poskytnout určité funkce, vyhodnocovat chyby a prezentovat obsah a informace pro konkrétního uživatele. Používáme identifikační znaky zařízení proto, abychom dokázali zařízením přiřadit zpoplatněné služby a nabízet Push notifikace v rámci fungování aplikace. Za účelem identifikace zařízení využíváme u zařízení s operačním systémem iOS „Ad ID“ a u zařízení s operačním systémem Android „Google Ad ID“. Pro cílení reklamy tato ID nevyužíváme.

3.3 Při přihlášení k odběru newsletteru

Pokud jsi v souladu s č. 6, odst. 1, větou 1, písm. a GDPR vyjádřil(a) svůj výslovný souhlas, budeme tvou e-mailovou adresu využívat k pravidelnému zasílání newsletteru. Pro odběr newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu jejich shromažďování. Odhlášení je možné provést kdykoli, například přes odkaz na konci každého newsletteru. Alternativně můžeš svou žádost o odhlášení kdykoli poslat e-mailem na adresu dsb@fp.de.

3.4 Při využívání kontaktních formulářů a funkcí podpory

Máš-li jakékoli dotazy, neváhej nás kontaktovat. K tomu je nezbytné uvést platnou e-mailovou adresu nebo mít aktivní přihlášení. Jen tak budeme vědět, od koho dotaz pochází, a budeme jej moci zodpovědět. Další údaje je možné uvést dobrovolně.

Abychom byli schopni zrealizovat předsmluvní opatření nebo splnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy, provádíme zpracovávání údajů za účelem zodpovězení dotazu či žádosti o kontakt na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. b GDPR, nebo na základě tvého dobrovolně uděleného souhlasu v souladu s č. 6, odst. 1, věty 1, písm. a GDPR.

Osobní údaje získané za účelem navázání kontaktu, resp. komunikace s tebou, budou po vyřešení tvého požadavku automaticky vymazány.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost nahlašovat obsah a odesílat požadavky

na podporu. V takovém případě ukládáme informace o tom, kdo požadavek vytvořil, co je obsahem požadavku a příp. prostřednictvím jakého obsahu proběhlo hlášení. V systému podpory se konverzace s uživatelem uchová. Volání na horkou linku podpory probíhá bez ukládání údajů. Výjimkou je situace, kdy je ověření volajícího nezbytné pro vyřešení skutkové podstaty a toto ověření provedl sám volající. V takovém případě dojde k uchování skutkové podstaty předložené v rozhovoru, nebo případně ještě neobjasněné skutkové podstaty, a to formou tiketu podpory.

Zpracování údajů za účelem poskytnutí podpory probíhá v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. a GDPR na základě tebou uděleného souhlasu, dále v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. b GDPR za účelem splnění smluvních nebo předsmluvních záležitostí s námi nebo s přidruženým poskytovatelem platebních služeb, a rovněž v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. c a písm. f GDPR za účelem zajištění zpracování nahlášení obsahu (např. hlášení, které musí být zdokumentováno v souladu s německým zákonem pro prosazování práva na sociálních sítích).

Osobní údaje získané v rámci využití funkce podpory budou po vyřešení tvého požadavku automaticky vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje dále uchovávat.

3.5 Objednávka produktu v AppStore

Při nákupu produktu nebo předplatného přes AppStore (iTunes nebo Google Play Store) se za účelem přiřazení ke tvému účtu uloží transakční ID nákupní operace a zakoupený produkt nebo předplatné.

Základem pro uložení těchto údajů je splnění smluvního závazku v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. b GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu jejich shromažďování.

3.6 Uživatelské účty a profily

Jako uživatel naší online nabídky můžeš nabídku využívat jako host bez registrace nebo si za účelem využívání dalších funkcí založit účet. Rozsah funkcí bez registrace je obvykle velmi omezený.

Návštěvou naší online nabídky vzniká smluvní vztah. Zpracovávání údajů, které se přitom shromažďují, probíhá v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. b GDPR za účelem naplnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Pokud si vědomě a prostřednictvím výslovného souhlasu nezřídíš členství a neprovedeš registraci, nevzniknou ti žádné náklady.

Podle zákona nemáš povinnost poskytovat osobní údaje. Abychom s tebou mohli uzavřít smlouvu o užívání, jsou však zapotřebí některé povinné údaje. Užitečné je i uvedení dalších údajů. Pokud určité údaje neposkytneš nebo nebudeš souhlasit s jejich použitím, zpravidla nebudeš moci využívat všechny funkce a služby v plném rozsahu.

3.6.1 Host

Jako host se můžeš s naší nabídkou seznámit nezávazně v rámci našich základních funkcí a základního obsahu. Přitom shromažďujeme uživatelské a technické údaje, které jsou nezbytné pro dodání a optimalizaci obsahu a jsou odpovídajícím způsobem popsané v tomto prohlášení. K získávání osobních údajů na rámec výše uvedeného nedochází. Host nemá možnost zadávat další osobní údaje, proto ani nemůže docházet k jejich zpracovávání a ukládání. Pro specifické způsoby využití, například přihlášení k odběru newsletteru, které nevyžadují zvláštní registraci, platí příslušná provedení tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako host si můžeš zobrazit registrační formulář sloužící k registraci uživatelského účtu. Pokud dojde k zahájení registrace, musíš zadat údaje, které vyplynou ze zadávací masky. Tyto údaje se na krátkou dobu uloží, aby bylo možné ověřit tvou e-mailovou adresu (Opt-Iin). Pokud se nerealizuje Opt-In, údaje se neprodleně smažou.

3.6.2 Registrovaný uživatel

Máš možnost zaregistrovat se, přičemž budeš muset zadat další osobní údaje. To, jaké osobní údaje nám přitom budou předány, vyplyne z konkrétní zadávací masky, která se pro registraci použije. Tyto údaje potřebujeme, abych ti mohli poskytnout nabídku požadované služby v rámci stávajícího vztahu poskytovatele a uživatele.

Prostřednictvím nepovinných údajů můžeš dále optimalizovat svůj image v rámci komunity a zvýšit tak své šance na nové kontakty. K těmto údajům patří například uživatelské jméno, věk, region a osobní záliby. K některým funkcím a údajům máš k dispozici dodatečná nastavení ochrany soukromí. Pomocí nich lze aktivovat zobrazení nebo mu zabránit.

Citlivé údaje (např. přesné datum narození nebo e-mailová adresa) nejsou nikdy veřejné, a proto se shromažďují a ukládají výhradně k interním účelům. Můžeme zajistit předání těchto údajů jednomu nebo více zpracovatelům zakázky, kteří osobní údaje rovněž využívají výhradně interně a na naši žádost. Každoroční jednorázové zobrazení data narození (v den narozenin) si můžeš kdykoli vypnout v nastavení soukromí. Registrované osoby mají možnost nechat kdykoli opravit údaje uvedené při registraci.

Pro zajištění různých funkcí se uchovávají údaje, které vidíš jen ty. K nim patří například interní mailový systém ke komunikaci, návštěvníci tvého profilu a další údaje, které nejsou vidět na veřejném profilu nebo které

byly ze zobrazení vyjmuty přes nastavení soukromí.

Ke statistickým účelům a pro optimalizaci naší nabídky shromažďujeme v pravidelných intervalech a při relevantních událostech klíčové údaje o využívání online nabídky pro registrovaného uživatele.

Navíc můžeš dobrovolně uvést různé další údaje. Důvodem pro ukládání a zpracovávání je i v tomto případě základní poskytování online nabídky s funkcemi komunity (čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a GDPR). Navíc existuje v souladu s čl. 6, odst. 1, větou 1, písm. f GDPR oprávněný zájem zpřístupnit určité údaje ve formě „Profilů“ v rámci online nabídky a propojit je s funkcemi, které slouží k provozu online nabídky a jejích základních funkcí v souladu s očekáváním všech uživatelů.

Kdykoli na žádost poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje máme uložené. Dále na základě požadavku nebo upozornění opravíme či vymažeme osobní údaje, pokud to nebude v rozporu s některou zákonnou povinností na uchování těchto údajů nebo pokud tyto údaje nejsou vázané na konkrétní účel. Údaje, které nejsou vázané povinností uchování, se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich získání, tedy zpravidla spolu s vymazáním uživatelského účtu. Jako kontaktní osoba je ti v této souvislosti k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

3.7 Ověření pravosti a plnoletosti

Kombinovaným ověřením pravosti a plnoletosti se JOYCE hlásí k důslednému postihování falešných identit a zajištění ochrany mladistvých. V JOYCE si mohou všichni členové nechat ověřit svou pravost zdarma a během několika málo minut. Současně se potvrzuje také plnoletost.

V rámci ověření pravosti a plnoletosti kontrolujeme na základě videozáznamu pravost údajů ve tvém profilu, a to především z hlediska pohlaví a plnoletosti. V případě pochybností můžeme požádat o ověření pravosti s předložením průkazu totožnosti. Uložení dat se provádí na serverech mimo Německo a jen na krátkou dobu za účelem ověření. Po ukončení procesu ověřování bude předložený videomateriál, který mohou shlédnout výhradně ověřovatelé z týmu JOY, okamžitě a nevratně smazán. Předávání údajů třetím stranám se neprovádí.

Účast na kombinovaném ověření pravosti a plnoletosti i na samostatném ověření pravosti je dobrovolná. Právním základem pro zpracovávání výše uvedených údajů je proto tvůj souhlas s ověřením plnoletosti v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR a čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR ve spojení s § 4 odst. 2 JMStV (Státní smlouva o ochraně mladistvých uzavřená mezi spolkovými zeměmi SRN). Údaje budou v plném rozsahu vymazány ihned po provedení ověření.

Video ověření není jedinou možností, jak prokázat svou pravost a plnoletost. Máš například možnost zúčastnit se ověření přímo na místě.

3.8 Soutěže a ankety

Při účasti na anketách a soutěžích vzniká možnost výhry virtuálních i věcných předmětů. Ve druhém jmenovaném případě se výhra odesílá výherci. Proto potřebujeme znát jeho adresu a skutečné jméno. Zpracovávání těchto údajů probíhá na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. a) GDPR za účelem odeslání výhry.

Po odeslání se adresa opět smaže.

4. Předávání osobních údajů

K poskytování tvých osobních údajů třetím stranám k jiným než níže uvedeným účelům nedochází.

Tvoje osobní údaje poskytneme třetím stranám, pokud:

5. Sledovací a analytické nástroje

Níže uvedené sledovací a analytické nástroje, které používáme, realizujeme na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f GDPR. Používáním sledovacích opatření chceme zajistit podobu přizpůsobenou potřebám a neustálou optimalizaci naší online nabídky. Kromě toho používáme sledovací opatření za účelem shromažďování statistických údajů o naší online nabídce a za účelem optimalizace naší nabídky přímo pro tebe. Tyto zájmy jsou ve smyslu výše uvedeného předpisu považovány za oprávněné.

Příslušné účely zpracovávání údajů a kategorie údajů jsou uvedené v konkrétních sledovacích nástrojích.

5.1 Google

Využíváme produkty a nástroje společnosti Google Ireland Limited (dále jen Google). Pro údaje, které zpracovává Google, platí odlišná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Ta jsou k nahlédnutí zde: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Dále uvádíme informace, jak konkrétně tyto produkty využíváme.

Pro optimalizaci našich aplikací a rovněž pro zobrazování Push notifikací využíváme Google Firebase. Anonymizované informace o tvém využívání našich nabídek a době tohoto využívání se odesílají na server společnosti Google v USA, kde se uloží. Tyto informace se případně poskytují třetím stranám, pokud to zákon předepisuje, nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření. Tvoje IP adresa se v žádném případě nepropojuje s jinými údaji Google. IP adresy se anonymizují, takže přiřazení není možné (maskování IP adresy).

Používání Google Firebase můžeš v aplikaci kdykoli deaktivovat.

Další informace o ochraně osobních údajů a způsobu činnosti v souvislosti s Google Firebase, a rovněž dobu ukládání údajů najdeš na https://firebase.google.com/support/privacy/

Zpracovávání probíhá na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. a) a čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f) GDPR z oprávněného zájmu na možnostech přizpůsobení našich aplikací podle potřeb uživatelů, na jejich neustálé optimalizaci a rovněž za účelem zobrazování Push notifikací.

Z důvodů vyplývajících ze tvé konkrétní situace máš kdykoli právo vznést námitku proti zpracovávání tvých osobních údajů, jež se zakládá na čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f) GDPR.

Navíc můžeš výběrem příslušných technických nastavení softwaru svého prohlížeče zakázat ukládání cookie souborů. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudeš moci využívat různé funkce naší online nabídky v plném rozsahu.

V nastaveních můžeš deaktivovat personalizovanou reklamu od společnosti Google. Návod najdeš zde https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

5.2 Využití technologie AppsFlyer

Využíváme služby poskytovatele AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel („AppsFlyer“, www.appsflyer.com), abychom zjistili více o tom, jakým způsobem se uživatelé o naší aplikaci dozvěděli a jak ji využívají. Přitom se získávají, zpracovávají a využívají určité informace o tom, jaká zařízení uživatelé používají, jak se chovají online a jaké stránky a obsahy navštěvují. Jedná se především o následující informace:

AppsFlyer tyto údaje využívá na naši žádost pro analyzování a vyhodnocování účinnosti našich marketingových opatření a kanálů, pro zjišťování reakcí uživatelů na určité kampaně a pro získávání informací o tom, jak uživatelé využívají aplikaci a v jaké jsou s ní interakci. Výše uvedené údaje se nevyužívají k individualizaci jednotlivých uživatelů ani se nepřiřazují konkrétní osobě. Dále se údaje využívají k odhalování a prevenci případů tzv. „mobile fraud“, tzn. manipulace a podvodného jednání v souvislosti s našimi marketingovými opatřeními. Na základě získaných a v dalším procesu agregovaných údajů nám může AppsFlyer odhalit, zda k určitým činnostem v souvislosti s naší aplikací (např. stahování nebo instalace) došlo prostřednictvím manipulace. Toto slouží i našim ekonomickým zájmům, protože musíme zohlednit různé akce zapříčiněné mobilními podvody při odměňování našich kooperačních partnerů (reklamní sítě/partnerské společnosti, které zobrazují naše reklamy). Zpracování údajů proto probíhá na základě tzv. ustanovení o rovnováze zájmů v čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR a v rámci našeho výše popsaného oprávněného zájmu.

Pokud chceš AppsFlyer zabránit v získávání tvých údajů, najdeš v nastavení aplikace, v části „Soukromí“ bod „Diagnostika & používání“, který můžeš deaktivovat. Po deaktivaci se nebudou žádné údaje předávat společnosti AppsFlyer.

6. Jiní poskytovatelé

6.1 Videa a GIF

6.1.1 Přehrávač YouTube a Vimeo

Pro integraci videí využíváme služby poskytovatelů YouTube a Vimeo. YouTube provozuje společnost YouTube LLC s hlavním sídlem v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje společnost Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. U YouTube videí, která jsou navázaná na naši online nabídku, je aktivováno rozšířené nastavení ochrany údajů. To znamená, že YouTube neshromažďuje a neukládá žádné informace od návštěvníků naší online nabídky, pokud si dané video nepřehrají. Další informace o zpracovávání osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube (Google) najdeš na https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de a https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Vimeo provozuje společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Další informace ke zpracovávání osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Pro integraci animací (tzv. GIF) využíváme poskytovatele Tenor a Giphy. Tenor provozuje společnost Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace ke zpracovávání osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů najdeš na https://tenor.com/legal-privacy.

Giphy provozuje společnost Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Další informace o zpracovávání údajů a zásady ochrany osobních údajů najdeš na https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Upozornění

Právním podkladem pro zpracovávání osobních údajů uživatele je čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR). Zpracovávání osobních údajů uživatelů nám umožňuje vizuálně zobrazovat užitečné informace.

Pokud si spustíš naši online nabídku, může prostřednictvím techniky vkládání dojít k přenosu údajů, např. tvé IP adresy, zpět platformě. Pokud chceš i při přehrávání videí zabránit ukládání Tracking Cookies, můžeš příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče zamezit ukládání těchto cookie souborů. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudeš moci využívat všechny funkce naší online nabídky v plném rozsahu.

Na to, jak platformy využívají údaje, nemáme žádný vliv. Proto se informuj přímo na uvedeném odkazu příslušného provozovatele a případně uprav nastavení svého soukromí.

6.2 Videochat

Pokud využíváš funkci našeho videochatu od poskytovatele Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, USA (dále jen Nexmo), přenášejí se efektivní streamingové údaje během chatu (video obraz a audio stopa), a rovněž metadata a komunikační data potřebná pro zapojení klienta (čas a doba využití, identifikace zdroje a cíle, lokalita, IP adresa) na server poskytovatele. Ukládání probíhá pouze v míře nezbytné k realizaci chatu a prosazení bezpečnostních opatření.

Toto zpracovávání probíhá výhradně za účelem plnění služby videochatu a je oprávněné na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Zpracovávání provádí poskytovatel Nexmo na naši žádost a dle našich instrukcí. Zpracovávání může probíhat na serverech v různých zemích. Pokud by mělo ke zpracovávání docházet ve třetích zemích, pak je zajištěno,

aby pro toto zpracovávání platily standardní smluvní podmínky EU, čímž jsou poskytnuty dostatečné záruky pro přiměřenou úroveň ochrany údajů.

Další upozornění ke zpracovávání údajů u společnosti Nexmo najdeš zde: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Push notifikace

Abychom ti mohli zasílat personalizované push notifikace, používáme technologii AWS Pinpoint společnosti Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Lucembursko. Docházet k tomu bude pouze v případě, že při instalaci aplikace nebo později v nastavení udělíš souhlas s přijímáním příslušných push notifikací. Udělením souhlasu se našemu serveru a poskytovateli služeb odešle jedinečné identifikační číslo zařízení, které nám umožňuje konkrétní přiřazení a odesílání oznámení. Právním základem pro zpracování je tvůj souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžeš kdykoli odvolat tím, že push notifikace opět deaktivuješ.

7. Práva subjektu údajů

Máš právo:

8. Právo na vznesení námitky

Pokud se tvé osobní údaje zpracovávají na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f GDPR, máš v souladu s čl. 21 GDPR právo vznést námitku vůči zpracovávání tvých osobních údajů, pokud proto existují důvody, které vyplývají z tvé konkrétní situace nebo pokud tvoje námitka směřuje proti přímé reklamě. V posledním případě máš obecné právo na vznesení námitky, kterou budeme akceptovat bez udání důvodů konkrétní situace.

Pokud chceš uplatnit své právo na odvolání souhlasu nebo právo na vznesení námitky, stačí odeslat e-mail na adresu dsb@fp.de.

9. Bezpečnost dat

Při spuštění online nabídky používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) vždy ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování, které podporuje tvoje zařízení. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud tvoje zařízení nepodporuje 256bitové šifrování, používáme namísto toho technologii 128-Bitv3.

Jinak využíváme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými chráníme tvoje údaje před případnou záměrnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a rovněž před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále vylepšují v souladu s technologickým vývojem.

10. Aktualizace a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné. Stav k 16. 7. 2020.

Z důvodu dalšího vývoje naší online nabídky nebo kvůli změnám zákonných, resp. úředních předpisů může být v budoucnosti nutné provést v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů změny. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžeš kdykoli najít a uložit.